[+] Open Visual Interface
QUÈ ÉS L'EDUCACIÓ FÍSICA?

L'educació física és el cultiu metòdic d'exercicis adequats que tenen per objectiu desenvolupar i enfortir el cos humà, fent més àgils i eficaços els seus moviments, millorant la funcionalitat del sistema cardioresporatori, de l'aparell locomotor, equilibrant el sistema nerviós i proporcionant molts beneficis per a la nostra salut.

El terme educació física inclou diverses accepcions com:

 1. L'exercici físic en general com esports, jocs actius... qualsevol tipus d'activitat física que impliqui exercici vigorós com el trot, bicicleta... el moviment amb finalitat expressiva (aeròbic, dansa...) i qualsevol exercici amb propòsits relacionats amb aquests tipus d'activitats (pesos, gimnàstica suau...)
 2. L'ensenyament d'aquesta activitat per un professor o altres persones (per exemple, un pare que ensenya a nadar al seu fill)
 3. L'aprenentatge d'activitats físiques que es produeix en xiquets, adults o persones de qualsevol edat.
 4. El resultat real o desitjat que s'obté d'aqueixes pràctiques.
 5. Una disciplina o camp d'investigació que constitueix el seu cos de coneixement.
 6. Una professió que basa la seva pràctica professional en el cos de coneixements desenvolupats.

L'abast formatiu de l'educació física comprén tres grans dimensions:

 1. Educació entorn del moviment: basat en continguts conceptuals, empírics i informatius.
 2. Educació a través del moviment: basat en la formació de valors com la responsabilitat, solidaritat, actituds i normes.
 3. Educació en el moviment: "saber com" o coneixement pràctic d'habilitats, capacitats, destreses, etc.

A Espanya, l'educació física és obligatòria per a tots els cursos de primària, secundària i 1r de batxillerat.

OBJECTIUS DE L'EF

L'educació física és el cultiu metòdic d'exercicis adequats que tenen per objectiu desenvolupar i enfortir el cos humà, fent més àgils i eficaços els seus moviments, millorant la funcionalitat del sistema cardioresporatori, de l'aparell locomotor, equilibrant el sistema nerviós i proporcionant molts beneficis per a la nostra salut.

El terme educació física inclou diverses accepcions com:

 1. L'exercici físic en general com esports, jocs actius... qualsevol tipus d'activitat física que impliqui exercici vigorós com el trot, bicicleta... el moviment amb finalitat expressiva (aeròbic, dansa...) i qualsevol exercici amb propòsits relacionats amb aquests tipus d'activitats (pesos, gimnàstica suau...)
 2. L'ensenyament d'aquesta activitat per un professor o altres persones (per exemple, un pare que ensenya a nadar al seu fill)
 3. L'aprenentatge d'activitats físiques que es produeix en xiquets, adults o persones de qualsevol edat.
 4. El resultat real o desitjat que s'obté d'aqueixes pràctiques.
 5. Una disciplina o camp d'investigació que constitueix el seu cos de coneixement.
 6. Una professió que basa la seva pràctica professional en el cos de coneixements desenvolupats.

L'abast formatiu de l'educació física comprén tres grans dimensions:

 1. Educació entorn del moviment: basat en continguts conceptuals, empírics i informatius.
 2. Educació a través del moviment: basat en la formació de valors com la responsabilitat, solidaritat, actituds i normes.
 3. Educació en el moviment: "saber com" o coneixement pràctic d'habilitats, capacitats, destreses, etc.

A Espanya, l'educació física és obligatòria per a tots els cursos de primària, secundària i 1r de batxillerat.